Wijzigingen Cricket protocol (corona maatregelen)

Cricketprotocol
De afgelopen weken is er door veel clubs al ervaring opgedaan met het cricket specifieke protocol. Op basis van deze ervaringen en de huidige ontwikkelingen en maatregelen is het cricketprotocol op een aantal punten gewijzigd:

Lees meer