Waar zijn onze bomen?

Onze golfbaan is het afgelopen jaar best wat gewijzigd. Maar naast de aanpassingen op de baan zelf, gaat nu ook de omgeving zichtbaar veranderen. De gemeente gaat namelijk een groot aantal oude populieren weghalen. Deze bomen brengen een zeker risico met zich mee.

Lees meer

Tijdelijke plaatselijke regel: Plaatsen van de bal

Tot nader bericht geldt er een plaatselijke winterregel: een bal op kort gemaaid gras (fairway hoogte of lager) mag worden geplaatst. Daarbij moeten de regels ten aanzien van markering van de oorspronkelijke ligging en terugplaatsing van de bal uiteraard worden gevolgd.

Lees meer

Van de baancommissie

We spreken nu niet meer over 'kort of lang' maar over ‘Groen’(lang) en ‘Geel’(kort) en ‘Voorlinden’ (NoordOostcomplex). Wat betreft ‘Voorlinden’, hier kunt u spelen als er vóór het clubhuis gecricket wordt. U start dan op Geel 8, er liggen 6 mooie holes in het verschiet.

Lees meer

Local Rules aangepast

Bij de baanveranderingen horen ook nieuwe Local Rules. De Regel- en Handicapcommissie heeft in overleg  met het bestuur nieuwe local rules opgesteld. Belangrijk om te weten is dat out of bounds achter hole 1 Geel is verplaatst naar achter het water en dat op hole 5 Groen de lichtmast ook rechts mag worden  gepasseerd. Verder is een aantal zaken vereenvoudigd.

Lees meer

Players 1st: belangrijkste resultaten over 2019

Groen-Geel heeft zich in 2019 gevoegd bij de meer dan 1500 Europese golfclubs die gebruik maken van de ledenenquetes van Players 1st. Het golfbestuur gebruikt de uitkomsten voor beslissingen. Benieuwd naar de belangrijkste resultaten en acties?

Lees meer

Nieuwe scorekaarten en slagentabellen

De nieuwe scorekaart! 
Hier vindt u de scorekaart van de Groene en Gele Baan en de layout van het terrein.  De slagentabellen kunt u raadplegen door HIER te klikken. Ze hangen ook op het prikbord in het clubhuis.

Q and A - nieuwe baan

Vragen en antwoorden over de nieuwe baan

Wanneer spelen we Groen en wanneer Geel?
We spelen Groen als het kan en Geel als het moet: als er niet op de voetbalvelden van Graaf Willem gespeeld kan of mag worden.

Hoe zie ik welke baan we spelen, of kan ik kiezen?
Je kunt niet zelf kiezen want beide banen kunnen niet tegelijk bespeeld worden.

Lees meer

Golfmaatjes voor nieuwe golfleden

Nieuwe leden krijgen een golfmaatje om de eerste ervaringen met de baan, de club en de leden op te doen. Trudy Vos coördineert de toewijzing. 

 

Lees meer

Door de NGF beloonde Fit4Golf programma gaat door

Op 19 juni is Groen-Geel gecertificeerd door de NGF voor haar sportieve beleid m.b.t. 50-plussers (in NGF termen: senioren). Het programma gaat door met herfst-, voorjaars- en zomertrainingen. Je leest er hier alles over.